IRISH SOFTCOATED WHEATEN TERRIER
  Kennel Villa Rosa

VÄLKOMMEN-WELCOME SHOP NEWS ABOUT US THE BREED PEDIGREES PHOTO ART CONTACT LINKS
Short History Kort Historik Trädgården CYPRUS KICKIE Statistik VR DAYS MADEIRA

 

 

 

Statistik

Besöksstatistik 2009

Visitors 2009

Unique visitors: 1232Number of visits: 2287Pages: 7989Hits: 146342Bandwidth: 2.02 GB Unique visitors: 1122Number of visits: 1994Pages: 6592Hits: 129898Bandwidth: 1.82 GB Unique visitors: 1292Number of visits: 2425Pages: 9277Hits: 172298Bandwidth: 2.86 GB Unique visitors: 1218Number of visits: 2245Pages: 6970Hits: 148866Bandwidth: 2.57 GB Unique visitors: 1281Number of visits: 2363Pages: 7536Hits: 159122Bandwidth: 2.49 GB Unique visitors: 1375Number of visits: 2805Pages: 8238Hits: 178295Bandwidth: 2.84 GB Unique visitors: 1267Number of visits: 2443Pages: 7301Hits: 183750Bandwidth: 4.09 GB Unique visitors: 1337Number of visits: 2764Pages: 8713Hits: 231519Bandwidth: 5.80 GB Unique visitors: 1215Number of visits: 2580Pages: 8093Hits: 196620Bandwidth: 5.86 GB Unique visitors: 1284Number of visits: 2702Pages: 8897Hits: 206885Bandwidth: 5.92 GB Unique visitors: 1157Number of visits: 2433Pages: 8429Hits: 177615Bandwidth: 5.07 GB Unique visitors: 1177Number of visits: 2685Pages: 8425Hits: 180005Bandwidth: 5.42 GB  
  Jan
2009
Feb
2009
Mar
2009
Apr
2009
May
2009
Jun
2009
Jul
2009
Aug
2009
Sep
2009
Oct
2009
Nov
2009
Dec
2009
 


Month Unique visitors Number of visits Pages Hits Bandwidth
Jan 2009 1232 2287 7989 146342 2.02 GB
Feb 2009 1122 1994 6592 129898 1.82 GB
Mar 2009 1292 2425 9277 172298 2.86 GB
Apr 2009 1218 2245 6970 148866 2.57 GB
May 2009 1281 2363 7536 159122 2.49 GB
Jun 2009 1375 2805 8238 178295 2.84 GB
Jul 2009 1267 2443 7301 183750 4.09 GB
Aug 2009 1337 2764 8713 231519 5.80 GB
Sep 2009 1215 2580 8093 196620 5.86 GB
Oct 2009 1284 2702 8897 206885 5.92 GB
Nov 2009 1157 2433 8429 177615 5.07 GB
Dec 2009 1177 2685 8425 180005 5.42 GB
Total 14957 29726 96460 2111215 46.76 GB

 


I februari 2008 var det

20 år

sedan vi fick vår

första Wheatenkull.

 

Vi har sedan dess fått:

46 kullar med totalt 365 levande valpar.

Det gör ett snitt på 8 valpar per kull.

Rasgenomsnittet i Sverige ligger på 6 valpar/kull.

 

14 av dessa kullar är på rent Irländska linjer.

 

Vi har bara vid två tillfällen använt storpälsade hanar till våra tikar: CH Brösings Jazz Express och CH Lenter wheaten Linus (parades med Villa Rosas Vanilla Vamp, silkig).

Vi har bara avlat på två storpälsade tikar. Vår första tik Brösings Kilalla som vid vår första kull parades i december 1987 med  Brösings Jazz Express (storpälsad) och vår andra tik Villa Rosas Act Of Grace, som bara parades med silkiga hanar.

 

 

 

 

English

In Februari 2008 it was

20 years

since our forst Wheatenlitter

was born.

 

We have since then got:

46 litter with totally 365 living puppies.

This makes anaverage of 8 8 puppies pro litter.

Breed average in Sweden is 6 puppies/litter.

14 of those litters are from pure Irish lines.

 

We have only two times used heavy coated malesto our bitches: CH Brösings Jazz Express and CH Lenter wheaten Linus (was bred to Villa Rosas Vanilla Vamp, silky).

We have also only bred two heavy coated bitches. Our first bitch Brösings Kilalla who to our first litter was bred to Brösings Jazz Express (heavy coated) in December 1987 and our second bitch Villa Rosas Act Of Grace, who only was bred to silky coated males.

 

 

 

 

 

Copyright © 2005 Kennel Villa Rosa. Alla rättigheter reserverade

NYHETER-NEWS

 

Läs om Faxes äventyr

FAXE

********

Läs följetongen om 

HARRY & LISA

 

***********

VINNARE/WINNERS

 

 

ternicol-70gr-mindre

100% råmjölkspulver för magen och immunförsvaret

 

 

 

Stamtavlor/Pedigrees

Stamtavlor och bilder på många hundar

Pedigrees and lots of pictures of many dogs!

 

Om oss - About us

Den 9 februari 2008 var det 20 år sedan vår första wheatekull föddes läs lite statistik

9th 2008 February was it 20 years since our first Wheaten litter was born, read some statistics

I September 2006 var det 20 år sedan vår första Wheaten kom till oss... läs mer

In September 2006 it was 20 years since our first Wheaten came to us.. read more

More about us

Läs mer>>