IRISH SOFTCOATED WHEATEN TERRIER
  Kennel Villa Rosa

VÄLKOMMEN-WELCOME SHOP NEWS ABOUT US THE BREED PEDIGREES PHOTO ART CONTACT LINKS
CHAMPIONPARADE Hanar/Males Tikar/Females söta valpar/cute puppies ÖVRIGA/OTHER Off-spring/Avkommor FUNNY PICS

 

 

 

PHOTO

 

 

 

Klicka på/click on:  

CHAMPIONPARADE för att se bilder på några av våra kända champion/to se som of our most wellknown champions

hanar/males för att se andra kända hanar från oss/to se other wellknown males from us,

tikar/females för att se andra kända tikar från oss,

söta valpar/cute puppies, övriga/other osv/etc.

Under huvudrubrikerna för att komma vidare.

Under the headlines to go further

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2005 Kennel Villa Rosa. Alla rättigheter reserverade

NYHETER-NEWS

 

Läs om Faxes äventyr

FAXE

********

Läs följetongen om 

HARRY & LISA

 

***********

VINNARE/WINNERS

 

 

ternicol-70gr-mindre

100% råmjölkspulver för magen och immunförsvaret

 

 

 

Stamtavlor/Pedigrees

Stamtavlor och bilder på många hundar

Pedigrees and lots of pictures of many dogs!

 

Om oss - About us

Den 9 februari 2008 var det 20 år sedan vår första wheatekull föddes läs lite statistik

9th 2008 February was it 20 years since our first Wheaten litter was born, read some statistics

I September 2006 var det 20 år sedan vår första Wheaten kom till oss... läs mer

In September 2006 it was 20 years since our first Wheaten came to us.. read more

More about us

Läs mer>>