IRISH SOFTCOATED WHEATEN TERRIER
  Kennel Villa Rosa

VÄLKOMMEN-WELCOME SHOP NEWS ABOUT US THE BREED PEDIGREES PHOTO ART CONTACT LINKS
The coat/Pälsen Standard ÖVRIGT/OTHER

 

 

PÄLSVÅRD/GROOMING
STRUKTUREN/STRUCTURE

 

PÄLSVÅRD/GROOMING

In English further down 

 

 

En av anledningarna till att du föll för just den här rasen var troligtvis den vackra vetefägade pälsen.

 

För att hålla sig blank frisk och vacker kräver den en ganska omfattande pälsvård.

 

Pälsen är av sk. enkel struktur, ALLTSÅ DEN HAR INGEN UNDERULL,  och en Wheaten fäller heller inte hår som de flesta andra raser gör.

 

·  Här nedan kommer vi endast att gå igenom vården av pälsen. Vill du klippa din hund själv finns klippkompendium:

 ”VÅRD OCH KLIPPNING AV IRISH SOFTCOATED WHEATEN TERRIER” av Kickie Norrby

att köpa som visar steg för steg hur det går till.

Det finns även en videofilm med samma namn.

Se under SHOP

 

·  Till vården behövs:

·  Sprattkam nr 70 och 72

·  Mjuk liten karda Doggy Man

·  Klotång

·  Rundad peang eller pincett

·  Liten trubbnosig sax

·  Tandstensskrapa eller tandborste

·  Stadig bord med halkfri matta på

·  Galge eller krok i taket (inte nödvändigt men mycket bra)

 

När du får hem din valp sätter du upp den på bordet varje dag och kelar och plockar med den. Borsta den också med den mjuka kardan, titta i munnen och plocka med dess tassar så den vänjer sig vid att bli behandlad.

Detta håller du på med till du känner att hunden fungerar bra på bordet. Då minskar du träningstillfällena succesivt  så det så småningom blir  2-3 ggr per vecka.

DETTA ÄR MYCKET VIKTIGT FÖR FRAMTIDEN.

      

 

Badar hunden gör du vid behov. Använd ett milt schampo (ej nödvändigt med hundschampo). Ett utmärkt schampo till wheatenpälsar är PROB, som samtidigt håller mygg, flugor och fästingar borta. Se under Shop. Ge alltid  hunden en inpackning, den tar bort statisk elektricitet och gör pälsen lättskött. Ohyreschampo skall endast användas när hunden har ohyra. Det är ett starkt bekämpningsmedel som är allergiframkallande och giftigt. Det har heller ingen preventiv verkan.

 

VÅRDPROGRAMMET

(vuxen hund)

En gång i veckan tar du upp hunden på bordet (den är nu van vid detta) och kardar igenom hela pälsen mothårs. Därefter kammar du igenom hela hunden med kam nr 70 och reder försiktigt ut alla eventuella tovor ända in till skinnet. Kolla speciellt armhålor och ljumskar. Hunden skall vara helt tovfri!!!!! Du skall kunna kamma den lika lätt som du kammar dig själv.

 

När detta är gjort kammar du igenom hunden igen med kam nr 72 och får då med dig allt smått som lossnat vid genomkammningen och utredningen. Avsluta med en genomkardning av hela hunden mothårs.

 

Under unghundsperioden, när hunden byter från valp till vuxenpäls, brukar den kräva denna behandling två till flera gånger i veckan.

Nu startar du genomgången av hunden. Börja med tassarna. Klipp bort all päls mellan trampdynorna, och klipp klorna (ca 1 mm.). Skulle du klippa i pulpan , gör ingen affär av det, blir du rädd, så visa det inte för hunden, utan fortsätt att klippa klart och stoppa eventuell blödning senare (till detta är en lapispenna bra). Visar du din rädsla för hunden  upplever den detta mycket obehagligt och du har ett problem i framtiden.

 

När tassar och klor är klara fortsätter du med huvudet. Kolla tänderna och ta bort ev. tandsten med skrapan. Du kan också borsta tänderna om du föredrar det. Kolla ögon och öron och plocka bort ev. hår i hörselgången med peangen. Mycket hår i höselgången leder alltid till öroninflammation.

 

Klipp bort den fina pälsen på magen runt penis och vulva och anus. Denna päls gör ingen nytta, utan brukar ha en tendens att tova sig.

 

 

TÄNK PÅ ATT ALDRIG DUSCHA EN TOVIG HUND. En liten tova är oftast en stor filtmatta efter bad och brukar då få klippas bort. Det tar 6-12 månader för bortklippt päls att växa ut till full längd i gen!!!!!!

 

BADET

 

Många undrar hur ofta de kan bada sin hund? Svaret är alltid: Vid behov. Känns pälsen smutsig och fet eller börjar lukta , då är det dags. Likaså om hunden varit ute och rullat sig i något. Vid det senare kan det vara så att man blir tvungen att bada utan att först reda ut hunden. Skulle så vara fallet, försök att endast tvätta de smutsiga partierna, låt hunden torka, karda och kamma igenom och bada om igen. Wheatenpälsen är självrenande. Kommer din hund hem blöt och smutsig, låt den då torka i något lämpligt utrymme, farstu, bur el. dyl. Det mesta av smutsen har då runnit av, resten brukar man kunna karda ur.

 

Före alla bad skall hunden alltid vara helt tovfri, detta är alltså mycket viktigt. Använd ett milt schampo och schamponera TRE GÅNGER!!!! Första gången löser du smutsen på ytan, andra gången tvättar du bort den och löser smutsen på djupet och tredje gången tvättar du bort smutsen på djupet.

 

Skölj noga ur schampot efter sista schamponeringen och massera därefter in en inpackning.(Jag brukar köpa den hos hårfrissan) Låt den sitta i minst 10 minuter och kamma under tiden igenom hela hunden med kam 72. Skölj därefter ur inpackningen och låt hunden torka på en varm plats, gärna vid en fläkt eller element om möjligt.

 

När hunden är torr ta upp den på bordet och karda igenom den mothårs, tala också om för den hur fin den är och hur gott den luktar. Detta är jätte-viktigt och brukar mottagas med stora glädjeyttringar och ger hunden en positiv minnesbild.

 

Nu är hunden klar för klippning. Klipp aldrig i en smutsig päls!!! Ett litet sandkorn kan förstöra en sax eller ett skär för flera hundra kronor och har man gjort detta misstag en gång gör man inte om det. Samma sak gäller självklart om du lämnar din hund till klippning. Tänk i synnerhet på hur du rastar din hund efter bad , före klippning.

 

Många trimmare tar timpenning, en del lägger också på för förstörda saxar och skär. En hund som kommer för klippning där ägaren gjort hela vårdprogrammet innan, tar ca. 45 min-1,5 timme för en duktig trimmare att klippa, emedan en annan hund som kommer både tovig, slarvigt badad och ej bordstränad kan ta flera timmar att få ordning på. Det är då självklart att den sistnämnde skall betala mycket mer.

 

Videon “Vård och Klippning av Irish Softcoated Wheaten Terrier” av Kickie Norrby är en god handledning om man vill försöka klippa själv. Pris 285 kronor plus porto o embalage. Se under SHOP

 

En wheaten har en blank, silkig, löst lockig, vetefärgad päls som skiner som solen.

 

juna sept-05

 

 

 

English

 

I think one of the reasons why you fell in love with the Soft Coated Wheaten Terrier, was the beautiful coat.

 

To keep it tangle free, shining and beautiful it needs a lot of grooming.

 

The coat is single and doesn't  have any wool, it doesn't shed either and a lot of allergig people can have a Wheaten.

 

Down I will only tell about the grooming. If you want to trimm there is a written describtion and a video to buy. Look under SHOP

 

When your dog/pup comes home put it on a grooming table every day and pet it, also brush it with the soft slicker, look in to the mouth and “fiddle” with the paws to get the dog used to this treatment. THIS IS VERY IMPORTANT FOR THE FUTURE.

 

When your dog/pup comes home put it on a grooming table every day and pet it, also brush it with the soft slicker, look in to the mouth and “fiddle” with the paws to get the dog used to this treatment.

THIS IS VERY IMPORTANT FOR THE FUTURE.

 

GROOMING PROGRAMME

 

For the grooming you need:

 

. Steel-comb (preferable Spratt) Nr.70 (medium) and Nr72

. A soft slicker bruch (Doggy-Man)

. Nail cutter

. Rounded peang or tweezers

. A little pointless scissors

. Tartar scraper or a toothbrush

. A steady table with a non-skid carpet on or a grooming table

. A hanger or a hook in the roof (not necessary but very good to have).

 

Once a week you put the dog on the grooming table (it is now used to that) and brush through the hole coat the wrong way. Then you comb through the whole dog with comb NR. 70 and go carefully through all twisted knots. Check especially the armpits and the groin. The dog shall be completely without any twisted knots or tangles.

Thereafter you comb the dog again and now with comb no.72 and then all the “little” that have come loose by the combing and untangling. Finish with brushing with the slicker the wrong way of the dog.

 

Now you start the going through the dog. Start with the paws. Cut all coat between the pads and cut the claws (1 mm).

Should you cut the Quick, do not make an affair of it. If you get frightened don’t show it to the dog, just keep on cutting and stop any bleeding later on. If you show your fear in front of the dog it will experience this very unpleasant and you may have a problem with the claw cutting in the future.

 

When the paws and the claws are finished you go on to the head. Check the teeth and take away any tartar with the scraper. You can also brush the teeth if you prefer that. Check the eyes and ears and pick any hair from the auditory canal with the homeostatic forceps.

 

Cut also the fine coat on the belly and round the penis, vulva and anus. This coat doesn’t need to be; it has a tendency to get twisted knots.

 

This you have to do, no matter if you trim the dog yourself or you leave the dog for trimming somewhere else by a Trimmer.

 

During the period of the young dog, when the dog changes from puppy to adult coat, you should do this process at least twice a week. Particularly the woolly and heavy coat, it gets matted very easily. NEVER GIVE A DOG, WITH TWISTED KNOTS IN THE COAT, A BATH. A little twisted knot will turn to a felt carpet after a bath and has to be machine clipped away. It takes 6-12 month for coat to grow out again.

 

THE BATH

 

Many dog owners ask how often they can bath the dog. The answer is: When it is needed.

If the coat feels dirty and oily and starts to smell, then it is time. Also if the dog has been out rolling in something. If so, you perhaps must give the dog a bath before you can comb it. In that case try only to wash the dirty parts, let the dog dry, brush and comb through the coat and take the dog to the bath once again.

 

Before the bath the dog shall be completely tangle free. This is very important.

Use a gentle shampoo and shampoo the dog three times.

First time, the dirt loosens up on the surface,

the second time, you wash that dirt away and loosens the deep dirt.

the third time you wash the dirt away into the deep. If your dog has the wolly or the heavy coats put some mink-oil or jojoba-oil into the shampoo and wait 5 minutes for the last shampoo. A coat washed three times lasts clean and tangle free much longer than if it had been washed only two times!

 

Wash out the shampoo carefully the last time, then massage in some conditioner. In the heavy coat you can also put in some mink oil here. Let this be in the coat for at least 10 minutes and during this time you comb out the coat with a fine comb no.72. Wash thereafter through the coat and let the dog air-dry or, if possible, by a fan. The woolly coats usually get blow-dried.

 

When the dog is dry, put it on the trim table and brush through the coat the wrong way, and tell the dog how beautiful it is and how good it smells. THIS IS VERY IMPORTANT and the dog shows big manifestation of joy and it gives the dog a pleasant memory of the bath.

 

The video

"GROOMING AND TRIMMING THE SOFTCOATED WHEATEN TERRIER by Kickie Norrby is for sale under SHOP.

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2005 Kennel Villa Rosa. Alla rättigheter reserverade

NYHETER-NEWS

 

Läs om Faxes äventyr

FAXE

********

Läs följetongen om 

HARRY & LISA

 

***********

VINNARE/WINNERS

 

 

ternicol-70gr-mindre

100% råmjölkspulver för magen och immunförsvaret

 

 

 

Stamtavlor/Pedigrees

Stamtavlor och bilder på många hundar

Pedigrees and lots of pictures of many dogs!

 

Om oss - About us

Den 9 februari 2008 var det 20 år sedan vår första wheatekull föddes läs lite statistik

9th 2008 February was it 20 years since our first Wheaten litter was born, read some statistics

I September 2006 var det 20 år sedan vår första Wheaten kom till oss... läs mer

In September 2006 it was 20 years since our first Wheaten came to us.. read more

More about us

Läs mer>>